lördag 13 augusti 2016

Vackra vackra Bergslagen

Det är något särskilt med Bergslagen, som de säger i Lokareklamen. Mellan kommunernas centralorter ser vi nästan bara skog och vackra sjöar. Motionsspåren sträcker sig ofta genom storvuxen och öppen granskog, så kallad Bauerskog, men alla har sin egen prägel. På toppen av Gillersklack i Ljusnarsberg hittar vi till exempel en skogstyp som vi inte sett annat än i fjällen; mängder av gräsbevuxna små myrar mellan gles tallskog med ljung och blåbärsris som en tjock matta på marken. I Karlskoga strax utanför Bergslagen (som officiellt utgörs av Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora) hittar vi Djerfstugan, som med sitt läge vid Våtsjön måste vara en av Sveriges vackrast belägna klubbstugor.

Nu har vi lämnat Bergslagen och rör oss söderut mot Örebro, Kumla och Hallsberg med omnejd. Imorgon bitti väntar rekordförsök på "Besegrat trappan", 10 varv över Kvarntorpshögen i Kumla, och på kvällen kommer det femte inslaget av Oskar Uncut. Vi syns!

Fjällskogsmiljö på dimmiga Gillersklack


Hällefors vildvuxna gamla granskog

Trailstigar vid Djerfstugan i Karlskoga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar