Utdrag ur BokenSveriges Bästa motionsspår kan beställas via Byggfabriken! 
Här nedanför ser ni utdrag från Götalandsdistrikten Skåne, Göteborg/Sjuhärad och Jönköping: